Tekniske alarmer​

Overfaldstryk

Et overfaldstryk kan skabe tryghed.

Et overfaldstryk på kontrolcentralen afleveres til politiet

Som reagerer her efter.

Vandskadesensor

En alarm fra en vandskade sensor kan afværge katastrofale følger.

Jo hurtigere en vandskade opdages, jo hurtigere kan skaden afhjælpes.

Adresseoplysninger

Alarmdivisionen A/S

Helgeshøj Allé 22

2630 Taastrup

Kontaktoplysninger

Tlf.: 43 43 27 80

E-mail: info@alarmdivisionen.dk

CVR: 12000707